SİSTEMİN AMACI VE KONU BAŞLIKLARITrex DCAS Yazılımı ve DCAS NGP PLC Operatör Panel Veri Toplama Terminalleri ile iş istasyonlarından anlık olarak oluşan verilerin elektronik olarak toplanması sağlanır
Üretim hattında bulunan tüm iş istasyonları personel ve iş emri bazında anlık olarak takip edilebilir
Makine bazında üretim planlamasının gerçek zamanlı veriler sayesinde otomatik olarak yapılabilir
İş istasyonu, makine ve personel bazında kapasite verimlilik raporları detaylı olarak sistemden alınabilir
Elde edilen tüm veriler, esnek raporlama aracı ile geriye dönük olarak incelenebilir
Sipariş, ürün, iş istasyonu, iş merkezi, makine ve personelin tam izlenebilirliği sağlanır
DCAS NGP PLC ünitelerinin dokunmatik ekranları kullanılarak, üretim hattındaki personelin minimum iş yükü ile veri girişi ya da veri sorgulaması sağlanır
Sistemden alınabilecek veriler ile sağlıklı istatistiki bilgilere ulaşıp üretime yön verilebilir
Makine ekipman koruyucu bakım zamanları tespit edilebilir
İşçilik kayıp zamanları gözlenerek giderilmesi yönünde çalışmalar yapılabilir
Operasyon süreleri optimize edilebilir. Öngörülen operasyon süreleri ile gerçek operasyon süreleri karşılaştırılabilir. Personel ve makine bazında farklılık gösteren operasyon süreleri izlenebilir
GANTT planlama ile esnek ve etkin planlama yapılabilir. Açılan iş emirleri rahatlıkla parçalanabilir, tezgah değişiklikleri yapılabilir, ileriye ya da geriye alınabilir.

Operatörlerin, iş emirlerine başlangıç ve bitiş zamanları tespit edilir. Bu süreleri değerlendirerek gerekli iyileştirme çalışmaları yapılabilir
Teknik ekibin makine arızalarına müdahale ve onarım süreleri tespit edilebilir.

Verilen tarih ve saat aralıkları içinde çalışma/durma grafikleri üzerinden üretim ve duruş nedenleri incelenebilir

Planlı ve Plansız duruşların anlık takibi ve bunun neticesinde TPM indikatörü OEE' nin TEEP' in ölçülmesi ve günlük, haftalık aylık olarak makine ürün vardiya bazında istatistikler elde edilebilir.

Vardiyaların iş emrini karşılama oranı ve alınan OEE değerleri bazında karşılaştırılması sağlanabilir

Yeni ekipman yatırımlarına gereksinim olup olmadığı tespit edilebilir

İş istasyonlarının net çalışma zamanlarının günlük olarak hesaplanması ve iş istasyonu çalışma verimliliği gözlenebilir

Proses ve makine yeterlilik indisleri hesaplanabilir

Personel puantaj bilgilerinin sistem tarafından otomatik olarak hesaplanması sağlanır

Personelden, ekipmandan, iş istasyonlarından net yararlanma oranları ve kayıpların getirdiği maliyet görünebilir

Ekipman ve personel verimliliklerinin vardiya ve kişi bazında hesaplanması sağlanabilir

Ana Hedefler:

Zamanın kullanımında yüksek kaliteye ulaşmak
Üretimde, hızla artan bir verimlilik sağlamak
Minimum maliyet, yüksek rekabet gücü kazandırmak
Amortisman ve işçilik giderlerinde maksimum iyileştirmeyi sağlamak
Üretim takibinin anlık olarak yapılması
Kayıp zamanların, duruşların anlık olarak görülmesi
İş istasyonlarının doluluk oranlarının anlık takibinin yapılması
İlgili siparişin, an be an üretim sürecinin nerede olduğunun görünmesi
Personel performansının gerçek değerler ile tespit edilmesi
İyileştirme çalışmaları için gerekli bilgilerin gerçek değerleri ile alınması
Verilere, bir veri tabanı üzerinden kısa sürede ulaşılabilmesi
İnsan faktörünün ortadan kaldırarak hatalar ve gecikmelerin önüne geçilmesi
Üretimden anlık veri akışı ile birlikte iş çizelgeleme, planlamanın sağlıklı yapılması
İş istasyonu iş yükleme ve kapasite kullanım oranlarının takibinin yapılabilmesi